Vervolgtraject na ondertekenen hypotheekofferte

Niet voor iedereen is het even duidelijk wat er nu precies gebeurt na het ondertekenen van de hypotheekoffferte. Het is ook vaak een enorme papierwinkel die veel aandacht en energie vraagt.

Om duidelijkheid te geven, proberen wij onderstaand zo helder mogelijk het vervolgtraject neer te zetten nadat de hypotheekofferte is ondertekend:

1. Na ontvangst van de getekende offerte

De hypotheekbemiddelaar verzamelt samen met u alle benodigde documenten en stuurt deze naar de bank/geldverstrekker.
In uw offerte staat aangegeven welke documenten nodig zijn.
De informatie die bij u opgevraagd wordt, gebruikt de bank/geldverstrekker om te beoordelen of uw hypotheekaanvraag haalbaar en correct is.
De documenten die u nog niet in uw bezit hebt, kunt u later afzonderlijk naar uw hypotheekbemiddelaar opsturen.

2. Let op het tijdig aanleveren van de stukken!

Het is belangrijk dat alle documenten ruim vóór het passeren van de hypotheekakte bij de bank/geldverstrekker binnen zijn. Pas als alle documenten ontvangen zijn, worden deze beoordeeld.

Let op! Bij een levensverzekering met overlijdensrisicoverzekering is een medische beoordeling nodig. Dit kan soms lang duren als er medische afwijkingen zijn. Stuurt u deze stukken zo snel mogelijk op.

Bij het beoordelen van de documenten is het mogelijk dat de bank/geldverstrekker u vraagt om aanvullende informatie te verstrekken.

Zodra alle ontvangen documenten beoordeeld en akkoord zijn, krijgt u via uw hypotheekbemiddelaar een akkoordbevestiging en is alles klaar voor het passeren bij de notaris.

3. Naar de notaris

Na het akkoord stuurt de bank/geldverstrekker direct de benodigde informatie naar de notaris zodat de hypotheekakte kan worden voorbereid. De notaris maakt met u een afspraak voor de definitieve passeerdatum en geeft deze datum aan ons door.

De bank/geldverstrekker zorgt ervoor dat het benodigde geld op tijd op de rekening van de notaris staat.
U ontvangt van de notaris een concept hypotheekakte en een nota van afrekening. Controleer deze goed.

Tip: zorgt u ervoor dat eventueel benodigd eigen geld beschikbaar is bij passeren.

4. Na het passeren

Kort na passeren ontvangt u van de bank/geldverstrekker soms een welkomstmap met een handleiding hypotheken.
De notaris stuurt in elk geval een kopie van de gepasseerde hypotheekakte aan de bank/geldverstrekker.
U ontvangt een overzicht van uw hypotheekgegevens met daarop onder andere de definitieve renteafspraken.
De polis van een nieuwe of gewijzigde levens/spaarverzekering wordt opgemaakt.

Houdt u er rekening mee dat de eerste automatische incasso, van de hypotheekrente en of de premie van de levensverzekering, meer kan zijn dan één maand in verband met de administratieve verwerking van uw hypotheek.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met via het Contactformulier. Wij beantwoorden uw aanvullende vragen graag.