Hypotheekadvies niet wettelijk verplicht

dinsdag, 11 december 2012

Bij een adviesplicht zouden consumenten advies moeten inwinnen, met alle bijbehorende kosten ondanks dat zij zelf ter zake kundig zijn of al elders advies hebben ingewonnen van bijvoorbeeld een financieel of hypothecair planner.

De nieuwe minister van Financiën ziet gelukkig niets in een adviesplicht. Bij een adviesplicht zouden ook deze consumenten advies moeten inwinnen, met alle bijbehorende kosten.

De PvdA plaatste vraagtekens bij het principe van execution only.

De klant van meer ingewikkelde financiële producten moet vanaf 1 januari 2013 weliswaar via een test (kennis- en ervaringtoets) laten merken dat hij het product begrijpt als hij het rechtstreeks wil afsluiten, de PvdA vroeg zich af "waarom de regering kiest voor het introduceren van een toetsfunctie voor de financiële dienstverlener, in plaats van het alternatief om juist de verplichting van de adviesfunctie verder te sanctioneren".

De minister voelt echter niets voor een adviesplicht.

Dijsselbloem: "In het geval een consument ingewikkelde en impactvolle financiële producten wenst af te sluiten zonder financieel advies acht de regering het nodig de consument te beschermen tegen het te lichtvaardig aanschaffen van een dergelijk product, zonder daarover geadviseerd te zijn.

Door het vaststellen van de kennis en ervaring van de cliënt kan een financiële dienstverlener beoordelen of de cliënt zich voldoende bewust is van de risico’s die aan het ‘execution only’ kanaal zijn verbonden.

Wanneer de extra bescherming echter gekoppeld zou worden aan de adviesfunctie, heeft dit een adviesplicht tot gevolg. Een dergelijke adviesplicht acht de regering niet wenselijk.

Consumenten dienen de mogelijkheid te hebben om bewust af te zien van advies, bijvoorbeeld omdat zij zelf goed in staat zijn om te doorgronden welk financieel product voor hen passend is. Bij een adviesplicht zouden ook deze consumenten advies moeten inwinnen, met alle bijbehorende kosten."


Goedkoop de hypotheek van uw keuze afsluiten?
Neem gerust contact met ons op of bel 0900 - 446 0 446 (lokaal tarief; 08.00 - 22.00 uur)


(n.b. hypotheken met een beleggingselement kunnen niet zonder advies worden afgesloten via onze dienstverlening! wij behouden daarnaast het recht aanvragen niet in behandeling te nemen.)

Op de execution only service, is de Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF norm 2012) van toepassing. Deze gedragscode heeft invloed o.a. op de maximale hypotheeksom en hypotheekvorm. Er is bij enkel bemiddeling geen afwijking mogelijk.

TIP:
AFM brochure hypotheekrisico's
AFM brochure renterisico's
www.weetwatjeweet.nl (zelfkennistest)
www.kenjehypotheek.nl/ (informatie zonder leadgeneratie)

Wilt u toch liever dat een erkend hypotheekadviseur u bijstaat in het maken van deze beslissing, dan kunt u ons dit expliciet aangeven. Wij zullen dan een uitgebreide inventarisatie van uw persoonlijke omstandigheden en behoeften maken en u adviseren over de (on)mogelijkheden.