Samenvatting nieuwe hypotheek regels 2011

donderdag, 19 mei 2011

De nieuwe scherpere regels voor de verstrekking van aflossingsvrije hypotheken gaan per 1 augustus 2011 in. De Tweede Kamer legt geen strobreed in de weg om de volledig aflossingsvrije hypotheek te verbieden.

Het afsluiten van een hypotheek wordt lastiger, want op 1 augustus 2011 worden de hypotheekregels (nog) strakker.

Maar wat betekenen de nieuwe hypotheekregels 2011 voor huizenkopers en huiseigenaren in de praktijk?

De afgelopen jaren waren de normen voor het verstrekken van een hypotheek redelijk soepel, zeker waar het de aflossingsvrije hypotheken betrof. Om (betalings)problemen in de toekomst te voorkomen, grijpt de overheid nu in.

Per 1 augustus 2011 treedt de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen in werking, goedgekeurd door het ministerie van Financiën en de AFM.

Kort samengevat zien de nieuwe hypotheekregels per 1 augustus 2011 als volgt uit:

1. De hypotheek bedraagt maximaal 104% van de marktwaarde van de woning, eventueel vermeerderd met overdrachtsbelasting. De overdachtsbelasting is standaard 6%, dus kan er maximaal 110% van de aankoopwaarde van een woning gefinancierd worden.

2. De hypotheek is, net zoals nu, afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Het NIBUD stelt hiervoor normen op. Het zijn dezelfde tabellen die het NIBUD jaarlijks opstelt voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). De mogelijkheden die banken tot nu toe hadden om af te wijken van de inkomensnorm (zgn. explain situaties), worden nog verder beperkt.

3. De hoogte van de hypotheekrente is net zoals nu, van belang voor de maximale hypotheek die u kunt krijgen. Hoe hoger de hypotheekrente, des te minder u kunt lenen. De nieuwe gedragscode gaat bij een rentevastperiode korter dan tien jaar uit van de 10-jaarsstaatsleningrente verhoogd met een opslag (nu 5,8%, 2e kwartaal 2011). Kiest men voor een rentevastperiode van tien jaar of langer, dan wordt als toetsrente de bij die rentevaste periode behorende werkelijke rente gebruikt.

Een voorbeeld
Bij een inkomen van 34.000 en een rente van 5,25% mag volgens de huidige tabel 155.468 hypotheek verstrekt worden. Stijgt de rente naar 6,25% dan bedraagt de maximale hypotheek nog maar 147.714.


4. De verstrekte hypotheek mag maximaal 50% aflossingsvrij zijn t.o.v. de marktwaarde van de woning. De rest moet geleidelijk of na 30 jaar ineens worden afgelost. Wordt gekozen voor aflossing na 30 jaar, dan moet het op te bouwen vermogen worden verpand aan de bank.

LET OP: Voor de berekening van de maximale leencapaciteit wordt er altijd van uitgegaan dat de hele hypotheek wordt afgelost, ook als er feitelijk een deel aflossingsvrij wordt aangehouden.

5. Bij elke nieuwe hypotheek, al dan niet bij dezelfde bank, wordt voor de hoogte van de verplichte aflossing en opbouw van vermogen rekening gehouden met de eerdere financiering.

6. Bij een verbouwing moet de marktwaarde van de woning na de verbouwing worden vastgesteld door een taxateur.

7. De fiscale regels voor aftrek van hypotheekrente blijven ongewijzigd. De rente voor leningen die gebruikt zijn voor de eigen woning blijven vooralsnog gewoon aftrekbaar mits de overwaarde van het oude huis wel gebruikt voor de nieuwe woning.

CONCLUSIE

Ondanks de nieuwe regels is het nog steeds mogelijk om de aanschafkosten van een huis inclusief de kosten koper gefinancierd te krijgen. De nieuwe regels zijn er in de eerste plaats om consumenten te beschermen. Fiscaal verandert er vooralsnog niets.

Huidige hypotheken worden maximaal verstrekt tot 125% executiewaarde; dit komt redelijk overeen met 110% van de marktwaarde. Ook daar zit geen drastisch verschil. Belangrijkste beperking is de aflossingsverplichting waardoor de maandlasten zullen stijgen, maar het schuldrisico wel afneemt.


noot:

Deze beknopte weergave van de nieuwe hypotheekregels per augustus 2011 kent verfijningen en uitzonderingen.

Download de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen 2011 hier.

Voor uitgebreide achtergrondinformatie over onder andere de financieringslastpercentages voor 2011, klik dan hier.